MENYMenu

My Solution

Du har ennå ikke lagt til et produkt til løsningen. Det gjør du ved å klikke på My Solution-knappen for det produktet du er interessert i. Da vises alle de valgte produktene her, og du kan dele løsningsforslagene med kollegaene dine.

1. VELG DET DU ER INTERESSERT I

Med Loxysoft Contact Center Solution kan du skreddersy en løsning som passer til virksomhetens behov. Velg produktene du er interessert i ved å klikke på knappen “My solution”.

1. VELG DET DU ER INTERESSERT I

2. LEGG TIL TILLEGG

Du kan komplettere produktene våre ved å velge de tilleggene som passer til virksomheten din.

2. LEGG TIL TILLEGG

3. DIN EGEN LØSNING

Du har skapt din egen Contact Center Solution. En løsning tilpasset virksomheten din.

3. DIN EGEN LØSNING

Close