MENYMenu
Optimer bemanningen

Optimer bemanningen

Oppfyll bedriftens servicemål og lag rapporter du kan presentere for ledelsen. Workforce Management hjelper til med å skape en jevn arbeidsflyt for personalet og sikre at de er tilfredse med arbeidsskjemaet og mulighetene for å påvirke det. Bruk mer tid på kjernevirksomheten og mindre på administrasjon.

X

Jeg er interessert

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

ProScheduler WFM

Vi er overbevist om at brukervennligheten sterkt påvirker resultatet i skjemaplanleggingsprosessen. At et intuitivt verktøy der du som bruker virkelig forstår hva du gjør, gir større mulighet for en bedre og mer effektiv prognostisering og skjemaplanlegging. Derfor har vi skapt et verktøy der du og teamet, uansett bakgrunn, skal kunne forstå og dra nytte av alle fordeler som bemanningsplanleggingen innebærer. Vi tror også på et tett samarbeid med kundene for å finne løsninger og innstillinger som er optimale for hver enkelt kundes virksomhet. Det skiller oss fra mange av kollegaene i bransjen, og vi er stolte av å kunne tilby en tett dialog med kundene våre. Det ProScheduler WFM sørger for, er en optimering av medarbeidernes arbeidstider. Det gagner både bedriften, deg som leder og de ansatte. ProScheduler er et komplett og velutviklet skjemaplanleggings- og tidsrapporteringsverktøy. Du kan optimere verktøyet nøyaktig ut fra dine behov med ulike tilvalgsrapporter. Kundene våre berømmer ProScheduler for brukervennligheten. Alle forstår systemet, og det går raskt å legge opp køer, hente prognoser og starte opp nye prosjekter. Normalt sett har du tjent inn investeringen på sju måneder.

Skaper et arbeidsskjema som er optimert for virksomheten på bare få minutter

Inneholder rapporter og analyser for å følge servicenivåer, tilstedeværelse og øvrige KPI-er i sanntid

Medarbeiderne kan selv legge inn forespørsler om å bytte skift med kollegaer

Medarbeiderne kan legge inn ønsker om fridager og ferie

Tidsrapporteringen er koblet med arbeidskjemaet og integrert med alle vanlige lønningssystemer

Håndterer kollektivavtaler og arbeidsregler som gjør at du kan skape en god balanse for medarbeiderne

Håndtering av tilstedeværelse og overholdelse av skjemaet

En av de største utfordringene med bemanningsplanlegging er å beregne og ta hensyn til fravær, samt å følge opp tilstedeværelse og overholdelse av skjemaet. Selv om skjemaet er perfekt utformet, kreves det verktøyer som sikrer at personalet faktisk følger det. Ellers uteblir effekten. ProScheduler WFM tilbyr verktøyer for å følge tilstedeværelse og overholdelse av skjemaet både i løpet av dagen og oppsummert for de ulike tidsintervallene. Det gir deg kontroll og mulighet for individuell oppfølging. ProScheduler gir deg også mulighet for å skape prognoser om fravær basert på historisk fravær. Da blir det mulig å forutse fravær for ulike intervaller og ulike perioder, for å sikre at du planlegger tilstrekkelig personale for å dekke servicemålene.

ProScheduler WFM Addons

Call Traffic Report

Call Traffic Report er en rapportpakke med informative statistiske sammenstillinger som gir en rask oversikt over virksomheten. Les mer

Rapportene kombinerer data fra både telefonsystemet og Loxysoft Workforce Management, noe som gir verdifull informasjon om prognose i forhold til utfall, servicenivå, tapte samtaler og kostnads- og inntektsberegninger for virksomheten.

Agent Performance Report

Agent Performance Report gir mulighet for å følge opp prestasjon på agentnivå. Les mer

Rapporten viser tiden agentene har vært pålogget telefonsentralen, vært tilgjengelige for samtaler og hvor lenge de har snakket på telefonen. Rapporten viser om agentene har fulgt skjemaet sitt og om de har kommet sent eller gått hjem tidlig. Agent Performance Report er et nyttig verktøy ved coaching av personalet.

Real Time Adherence Report

Real Time Adherence Report viser informasjon i sanntid når det gjelder overholdelse av skjemaet og samtaletrafikk. Les mer

Teamledere kan følge opp pågående aktiviteter, se antall påloggede agenter, antall tilgjengelige for samtale og antall planlagte iht. skjemaet. Rapporten viser status for hver agent og en oversikt oppdelt etter team eller kø. Real Time Adherence gir deg mulighet for å følge opp personalet i sanntid og sikre at de følger skjemaet.

TimeBar

TimeBar er en sanntidsapplikasjon for agentene der skjemaet vises og agenten kan få påminnelser når det er på tide å bytte arbeidsoppgave, ta pause, logge av osv. Les mer

Agentene kan også følge tilgjengeligheten og samtaletiden sin i løpet av dagen og se en oversikt over bemanningen på kontaktsenteret. I TimeBar er det også en chatfunksjon for kommunikasjon mellom agenter og teamledere.

TimeWeb

TimeWeb er en portal for agentene der de kan se skjemaene sine online, søke på tilgjengelige skift som skjemaplanleggeren har publisert, bytte skift med kollegaer samt sende inn søknad om fri og endre tilgjengeligheten. Les mer

Det er også mulighet for å publisere agentenes skjemaer i applikasjonen.

Advanced Targeting & Simulation

Advanced Targeting & Simulation gir deg mulighet for å opprette flere versjoner og scenarioer av prognosen for å teste ulike utfall og se hvordan personalbehovene kan endres. Les mer

Her har du også mulighet for å opprette prognoser på ulike typer fravær og bortfall, såkalt “shrinkage”, basert på historisk fraværsvolumer. Det gir deg et tydeligere bilde av hvordan skjemaplanleggingen bør se ut for å ta hensyn til planlagt og uplanlagt fravær. Simuleringsfunksjonene gir deg mulighet for å gjøre servicenivåsimuleringer i et lagt skjema, samt beregne overflow-volumer per kø.

Management Reports

Med Management Report får du kostnadsrapporter for skjemaene basert på lønnskostnader for personalet. Les mer

Du kan se budsjettkostnader for et lagt skjema eller en spesifikk skjemaperiode helt ned til månedsbasis. Management Report inneholder også rapporter om fravær og feriedager, og du kan håndtere feriesaldo for personalet.

Training Planner

Training Planner er et verktøy for effektiv skjemaplanlegging for opplæring av personalet. Les mer

Her kan opplæringsplanene legges opp med ulike etapper, for deretter å knytte personalet til de ulike etappene. Training Planner gir et svært oversiktlig bilde over gjennomført og planlagt opplæring ved nyansettelser og videreutdanning av personalet.

Traceability

Traceability gir deg mulighet for å lagre skjemaendringer med informasjon om hvem som utførte skjemaendringen, og når den ble utført. Les mer

Traceability inneholder også en versjonshåndtering av endringer, og det er mulig å gå tilbake til en tidligere versjon av et skift.

Time Manager (kobling mot lønningssystemet)

Time Manager er en tidsrapporteringsmodul som kobles opp mot lønningssystemet. Les mer

Den automatiserer hele prosessen med tid- og tilstedeværelsesinformasjon og beregner ferdige lønnsarter som senere eksporteres direkte inn i lønningssystemet. Det er et utmerket verktøy for å få kontroll over arbeidet tid, og med Time Manager som tillegg til Loxysoft Workforce Management får du et system som håndterer hele prosessen fra prognose til lønnsberegning.

Close