MENYMenu
Optimera din bemanning

Optimera din bemanning

Uppfyll företagets servicemål och ta ut rapporter att presentera för ledningen. ProScheduler hjälper till att skapa ett jämnt arbetsflöde för personalen och säkerställa att de är tillfreds med schemat och sina möjligheter att påverka det. Låt mer tid läggas på kärnverksamheten och mindre tid på administration.

X

Jag är intresserad

Lämna dina uppgifter nedan, så återkommer vi till dig så fort vi kan. Våra kunniga säljare hjälper dig med frågor oavsett vilket system!

ProScheduler WFM

Vi är övertygade om att användarvänlighet starkt påverkar resultatet i schemaläggnings-processen. Att ett intuitivt verktyg där du som användare verkligen förstår vad du gör ger större möjlighet till en bättre och mer effektiv prognostisering och schemaläggning. Därför har vi skapat ett verktyg där du och ditt team, oavsett bakgrund, ska kunna förstå och dra nytta av alla fördelar bemanningsplanering innebär. Vi tror också på ett nära samarbete med våra kunder för att hitta lösningar och inställningar som är optimala för varje kunds unika verksamhet. Det skiljer oss mot många av våra branschkollegor och vi är stolta att kunna erbjuda en nära dialog med våra kunder. Det ProScheduler WFM åstadkommer är en optimering av dina medarbetares arbetstider. Det gynnar både företaget, dig som ledare och de anställda. ProScheduler är ett komplett och väl utvecklat schemaläggnings- och tidsrapporteringsverktyg. Du kan optimera verktyget precis utifrån dina behov med olika tillvalsrapporter. Våra kunder berömmer ProScheduler för dess användarvänlighet. Alla förstår systemet och det går snabbt att lägga upp köer, ta fram prognoser och starta upp nya projekt. Normalt sett räknar du hem din investering inom sju månader.

Skapar ett schema optimerat för verksamheten på bara några få minuter

Innehåller rapporter och analyser för att i realtid följa servicenivåer, närvaro och övriga KPI:er

Medarbetare kan själva lägga in förfrågningar om att byta pass med kollegor

Medarbetare kan lägga in önskemål om ledighet och semester

Tidrapportering är ihopkopplad med schemat och integrerat med alla vanliga lönesystem

Hanterar kollektivavtal och arbetsregler som gör att du kan skapa bra balans för dina medarbetare

Hantering av närvaro och schemaföljsamhet

En av de största utmaningarna med bemanningsplanering är att beräkna och ta hänsyn till frånvaro, samt att följa upp närvaro och schemaföljsamhet. Även om schemat är perfekt utformat krävs verktyg som säkrar att personalen faktiskt följer det. Annars uteblir effekten. ProScheduler WFM erbjuder verktyg för att följa närvaro och schemaföljsamhet både under dagen och summerat för olika tidsintervaller. Det ger dig kontroll och möjlighet till individuell uppföljning. ProScheduler ger dig också möjlighet att skapa prognoser om frånvaro baserat på historisk frånvaro. Då blir det möjligt att förutse frånvaro för olika intervall och olika perioder, för att säkerställa att du schemalägger tillräcklig personal för att täcka servicemålen.

ProScheduler WFM Addons

Call Traffic Report

Call Traffic Report är ett rapportpaket med informativa statistiksammanställningar som ger en snabb översikt av verksamheten. Läs mer

Rapporterna kombinerar data från både telefonsystemet och Loxysoft Workforce Management, vilket ger värdefull information om prognos i förhållande till utfall, servicenivå, tappade samtal samt kostnads- och intäktsberäkningar för verksamheten.

Agent Performance Report

Agent Performance Report ger möjlighet att följa upp prestation på agentnivå. Läs mer

Rapporten visar tiden som agenterna varit inloggade på växeln, varit tillgängliga för samtal och hur mycket tid som de talat i telefon. Rapporten visar om agenterna följt sitt schema och om de haft sena ankomster och tidiga hemgångar. Agent Performance Report är ett värdefullt verktyg vid coachning av personal.

Real Time Adhearence Report

Real Time Adherence Report visar information i realtid på schemaföljsamhet och samtalstrafik. Läs mer

Teamledare kan följa upp pågående aktiviteter, se antal inloggade agenter, antal tillgängliga för samtal och antal schemalagda. Rapporten visar status för varje agent och en översikt uppdelad per team eller kö. Real Time Adherence ger dig möjlighet att i realtid följa upp personal och säkerställa att de följer sitt schema.

TimeBar

TimeBar är en realtidsapplikation för agenterna där schemat visas och agenten kan få påminnelser när det är dags att byta arbetsuppgift, gå på rast, logga ut med mera. Läs mer

Agenterna kan även följa sin tillgänglighet och samtalstid över dagen och se en översikt av bemanningen på contact centret. I TimeBar finns även en chattfunktion för kommunikation mellan agenter och teamledare.

TimeWeb

TimeWeb är en portal för agenterna där de kan se sina scheman online, ansöka om tillgängliga skift som schemaläggaren publicerat, byta skift med kollegor samt skicka in ledighetsansökningar och ändra sin tillgänglighet. Läs mer

Det finns även möjlighet att publicera agenternas scheman i applikationen.

Advanced Targeting & Simulation

Advanced Targeting & Simulation ger dig möjlighet att skapa flera versioner och scenarier av din prognos för att testa olika utfall och se hur dina personalbehov kan förändras. Läs mer

Här har du även möjlighet att skapa prognoser på olika typer av frånvaro och bortfall, så kallat ”shrinkage”, baserat på historiska volymer av frånvaro. Det ger dig en tydligare bild av hur schemaläggningen bör se ut för att ta hänsyn till planerad och oplanerad frånvaro. Simuleringsfunktionerna ger dig möjlighet att göra servicenivå-simuleringar på lagt schema, samt beräkna overflow-volymer per kö.

Management Reports

Med Management Report får du kostnadsrapporter för scheman baserat på lönekostnader för personalen. Läs mer

Du kan se budgetkostnader för ett lagt schema eller en specifik schemaperiod ända ner på månadsbasis. Management Report innehåller även rapporter för frånvaro och semesterdagar och du kan hantera semestersaldo för personalen.

Training Planner

Training planner är ett verktyg för att effektivt schemalägga utbildningar för personalen. Läs mer

Här kan utbildningsplaner läggas upp med olika etapper, för att sedan knyta personal till de olika etapperna. Training Planner ger en mycket överskådlig bild över genomförda och planerade utbildningar vid nyanställning och vidareutbildning av personal.

Traceability

Traceability ger möjlighet att spåra schemaändrigar, med information om vem som utfört schemaändringen och när den utfördes. Läs mer

Traceability innehåller även en versionshantering av ändringar, och det är möjligt att backa tillbaka till en tidigare version av ett arbetspass.

Time Manager (koppling mot ditt lönesystem)

Time Manager är en tidrapporteringsmodul som kopplas mot ditt lönesystem. Läs mer

Den automatiserar hela processen med tid- och närvaroinformation och beräknar färdiga lönearter som sedan exporteras direkt in i lönesystemet. Det är ett utmärkt verktyg för att få kontroll över arbetad tid och med Time Manager som Add-on till Loxysoft Workforce Management skapas ett system som hanterar hela processen från prognos till löneberäkning.

Close