X

Kontakta mig

Enkel schemaläggning och prognos

Vi fortsätter erbjuda vår tidigare egna produkt ProScheduler i samarbete med de nya ägarna Serenova.

Varför välja ProScheduler WFM?
  • Effektiv schemaläggning minskar över- och underbemanning
  • Användarvänligheten sparar administrativ tid
  • Du ökar din produktivitet
  • Samtidigt ökar medarbetarnas engagemang och nöjdhet
  • Vi garanterar en smidig implementeringsprocess med snabb ROI
  • Systemet ger värdefulla KPI-rapporter och prognoser
Loxysoft

Optimera din schemaläggning

OPTIMERING

ProScheduler skapar ett schema optimerat för verksamheten på bara några få minuter - du kan optimera verktyget precis utifrån dina behov!

Loxysoft

Förutse bemanningssituationer

PROGNOSTISERING

ProScheduler har en användarvänlig modul for prognostisering som har olika inställningar för att uppnå så exakt prognos som möjligt för situation och kanal. Flera versioner av prognosen kan produceras för att analysera vilken bemanning som behövs i olika situationer.

"Efter nio månader hade vi räknat hem investeringen. Vi valde Loxysofts ProScheduler eftersom det är ett flexibelt system från en leverantör som har korta beslutsvägar och lyssnar på sina användare."

— Anette Lahti, vd och ägare K2C

K2C
Loxysoft

Verktyg för agenterna

Timeweb

TimeWeb är en portal för agenterna där de kan se sina scheman online, ansöka om tillgängliga skift som schemaläggaren publicerat, byta skift med kollegor samt skicka in ledighetsansökningar och ändra sin tillgänglighet.

Det finns även möjlighet att publicera agenternas scheman i applikationen.

Mät och följ upp med utförliga rapporter

agenters prestation

Agent Performance Report ger möjlighet att följa agenters prestation: vilka tider de har varit inloggade, när de är tillgängliga för samtal, hur länge de har pratat i telefonen, om de har följt sitt schema, om de har kommit och gått i tid etc.

Samtalsrapport

Ett rapportpaket som kombinerar data från både telefonsystemet och ProScheduler, vilket ger värdefull information om prognos i förhållande till utfall, servicenivåer, missade samtal och kostnads- och intäktsberäkningar för verksamheten.

Bemanningsrapport

Med Management Report får du kostnadsrapporter baserade på lönekostnader för personalen. Du kan se budgetkostnader för ett enstaka schema eller en hel schemaperiod exempelvis på månadsbasis. Inkluderar även rapporter om helgdagar.

kontroll över Närvaron

Time Manager automatiserar hela processen med tid- och närvaroinformation och beräknar färdiga löneuppgifter som därefter exporteras direkt till lönesystemet. Perfekt för att få kontroll över arbetstiden!

Övervakning i realtid

Playbook

Playbook är ett realtidsverktyg som ger dig fullständig översikt över ditt kundcenter. Playbook gör att du hela tiden ser agenternas status, beläggning och efterlevnad, presenterad både grafiskt och med siffror. Genom att placera olika ”kort” på skärmen kan du enkelt utforma din egen vy och se till att du som coach har full kontroll över vad som sker.

Close